زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
55
طول جغرافیایی
73.4
طلوع خورشید
09:24
غروب
16:33
عبور
12:58

Application

کاربرد