زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
55
طول جغرافیایی
73.4
طلوع خورشید
09:23
غروب
17:10
عبور
13:16

Application

کاربرد