زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(23 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
55
طول جغرافیایی
73.4
طلوع خورشید
05:50
غروب
20:19
عبور
13:04

Application

کاربرد