زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(24 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
55
طول جغرافیایی
73.4
طلوع خورشید
08:12
غروب
18:26
عبور
13:19

Application

کاربرد