زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
55
طول جغرافیایی
73.4
طلوع خورشید
07:55
غروب
17:45
عبور
12:50

Application

کاربرد