زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
43.25
طول جغرافیایی
76.95
طلوع خورشید
06:45
غروب
18:43
عبور
12:44

Application

کاربرد