زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
43.25
طول جغرافیایی
76.95
طلوع خورشید
06:54
غروب
19:03
عبور
12:58

Application

کاربرد