زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
43.25
طول جغرافیایی
76.95
طلوع خورشید
08:23
غروب
17:42
عبور
13:02

Application

کاربرد