زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
43.25
طول جغرافیایی
76.95
طلوع خورشید
08:21
غروب
17:13
عبور
12:47

Application

کاربرد