زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(09 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
غروب
عبور
12:40

Application

کاربرد