زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
04:24
غروب
21:18
عبور
12:51

Application

کاربرد