زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
06:42
غروب
19:06
عبور
12:54

Application

کاربرد