زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
11:24
غروب
14:33
عبور
12:58

Application

کاربرد