زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
11:35
غروب
14:21
عبور
12:58

Application

کاربرد