زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(30 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
68.59
طول جغرافیایی
33.08
طلوع خورشید
غروب
عبور
12:36

Application

کاربرد