زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
47.55
طول جغرافیایی
106.54
طلوع خورشید
05:59
غروب
19:55
عبور
12:57

Application

کاربرد