زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(23 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
47.55
طول جغرافیایی
106.54
طلوع خورشید
05:55
غروب
19:49
عبور
12:52

Application

کاربرد