زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
47.55
طول جغرافیایی
106.54
طلوع خورشید
06:55
غروب
19:05
عبور
13:00

Application

کاربرد