زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(22 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
47.55
طول جغرافیایی
106.54
طلوع خورشید
05:22
غروب
20:38
عبور
13:00

Application

کاربرد