زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
47.55
طول جغرافیایی
106.54
طلوع خورشید
07:26
غروب
17:49
عبور
12:38

Application

کاربرد