زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
09:38
غروب
14:48
عبور
12:13

Application

کاربرد