زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
06:26
غروب
18:30
عبور
12:28

Application

کاربرد