زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(24 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
07:45
غروب
17:23
عبور
12:34

Application

کاربرد