زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
06:17
غروب
18:38
عبور
12:27

Application

کاربرد