زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
02:40
غروب
22:04
عبور
12:22

Application

کاربرد