زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
07:32
غروب
16:39
عبور
12:05

Application

کاربرد