زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
04:42
غروب
20:07
عبور
12:24

Application

کاربرد