زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 9
عرض جغرافیایی
62
طول جغرافیایی
129.667
طلوع خورشید
09:26
غروب
15:36
عبور
12:31

Application

کاربرد