زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.6167
طول جغرافیایی
22.3
طلوع خورشید
08:18
غروب
16:30
عبور
12:24

Application

کاربرد