زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.6167
طول جغرافیایی
22.3
طلوع خورشید
08:16
غروب
17:07
عبور
12:42

Application

کاربرد