زمان UTC
ساعت
(21 Sep)
(21 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
06:33
غروب
18:39
عبور
12:36

Application

کاربرد