زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
06:43
غروب
18:56
عبور
12:50

Application

کاربرد