زمان UTC
ساعت
(25 Jan)
(25 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
08:13
غروب
17:38
عبور
12:56

Application

کاربرد