زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
08:16
غروب
16:58
عبور
12:37

Application

کاربرد