زمان UTC
ساعت
(21 Apr)
(21 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
05:51
غروب
19:33
عبور
12:42

Application

کاربرد