زمان UTC
ساعت
(23 Jan)
(23 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
44.95
طول جغرافیایی
34.1
طلوع خورشید
08:16
غروب
17:34
عبور
12:55

Application

کاربرد