زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
53.9
طول جغرافیایی
27.5667
طلوع خورشید
09:17
غروب
17:24
عبور
13:21

Application

کاربرد