زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
53.9
طول جغرافیایی
27.5667
طلوع خورشید
09:20
غروب
17:19
عبور
13:20

Application

کاربرد