زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
08:51
غروب
16:17
عبور
12:34

Application

کاربرد