زمان UTC
ساعت
(23 Jan)
(23 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
08:43
غروب
16:26
عبور
12:35

Application

کاربرد