زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
08:17
غروب
17:58
عبور
13:08

Application

کاربرد