زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
04:35
غروب
22:14
عبور
13:24

Application

کاربرد