زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
08:46
غروب
16:23
عبور
12:34

Application

کاربرد