زمان UTC
ساعت
(25 Jan)
(25 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
08:39
غروب
16:32
عبور
12:36

Application

کاربرد