زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
04:36
غروب
22:15
عبور
13:25

Application

کاربرد