زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
06:28
غروب
18:33
عبور
12:30

Application

کاربرد