زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
56.95
طول جغرافیایی
24.1
طلوع خورشید
06:05
غروب
20:49
عبور
13:27

Application

کاربرد