زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(24 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
46.9667
طول جغرافیایی
142.7
طلوع خورشید
08:22
غروب
19:02
عبور
13:42

Application

کاربرد