زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
46.9667
طول جغرافیایی
142.7
طلوع خورشید
09:06
غروب
17:36
عبور
13:21

Application

کاربرد