زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
46.9667
طول جغرافیایی
142.7
طلوع خورشید
07:31
غروب
19:40
عبور
13:36

Application

کاربرد