زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
46.9667
طول جغرافیایی
142.7
طلوع خورشید
06:33
غروب
20:32
عبور
13:33

Application

کاربرد