زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
46.9667
طول جغرافیایی
142.7
طلوع خورشید
07:29
غروب
19:41
عبور
13:35

Application

کاربرد