زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
60.1667
طول جغرافیایی
24.9667
طلوع خورشید
09:22
غروب
15:05
عبور
12:14

Application

کاربرد