زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
60.1667
طول جغرافیایی
24.9667
طلوع خورشید
06:24
غروب
18:30
عبور
12:27

Application

کاربرد