زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
60.1667
طول جغرافیایی
24.9667
طلوع خورشید
04:02
غروب
22:42
عبور
13:22

Application

کاربرد