زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
60.1667
طول جغرافیایی
24.9667
طلوع خورشید
07:14
غروب
19:09
عبور
13:12

Application

کاربرد