زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
60.1667
طول جغرافیایی
24.9667
طلوع خورشید
09:09
غروب
15:51
عبور
12:30

Application

کاربرد