زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
52.2667
طول جغرافیایی
104.333
طلوع خورشید
09:11
غروب
16:45
عبور
12:58

Application

کاربرد