زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
52.2667
طول جغرافیایی
104.333
طلوع خورشید
07:01
غروب
19:16
عبور
13:09

Application

کاربرد