زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
52.2667
طول جغرافیایی
104.333
طلوع خورشید
05:57
غروب
20:15
عبور
13:06

Application

کاربرد