زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
52.2667
طول جغرافیایی
104.333
طلوع خورشید
04:45
غروب
21:21
عبور
13:03

Application

کاربرد