زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
52.2667
طول جغرافیایی
104.333
طلوع خورشید
04:46
غروب
21:23
عبور
13:04

Application

کاربرد