زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
50.2833
طول جغرافیایی
57.1667
طلوع خورشید
08:54
غروب
17:54
عبور
13:24

Application

کاربرد