زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
50.2833
طول جغرافیایی
57.1667
طلوع خورشید
09:03
غروب
17:42
عبور
13:22

Application

کاربرد