زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
51.2167
طول جغرافیایی
51.35
طلوع خورشید
09:38
غروب
17:22
عبور
13:30

Application

کاربرد