زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
51.2167
طول جغرافیایی
51.35
طلوع خورشید
08:15
غروب
18:22
عبور
13:18

Application

کاربرد