زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
51.2167
طول جغرافیایی
51.35
طلوع خورشید
09:33
غروب
17:56
عبور
13:45

Application

کاربرد