زمان UTC
ساعت
(21 Nov)
(21 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
51.2167
طول جغرافیایی
51.35
طلوع خورشید
09:06
غروب
17:34
عبور
13:20

Application

کاربرد