زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
05:05
غروب
21:29
عبور
13:17

Application

کاربرد