زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
09:10
غروب
17:03
عبور
13:07

Application

کاربرد