زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
07:15
غروب
19:27
عبور
13:21

Application

کاربرد