زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
09:17
غروب
17:03
عبور
13:10

Application

کاربرد