زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(30 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
08:00
غروب
16:07
عبور
12:03

Application

کاربرد