زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
51.1
طول جغرافیایی
71.26
طلوع خورشید
07:11
غروب
19:00
عبور
13:06

Application

کاربرد