زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.5667
طول جغرافیایی
106.583
طلوع خورشید
07:44
غروب
17:54
عبور
12:49

Application

کاربرد