زمان UTC
ساعت
(09 Apr)
(10 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.5667
طول جغرافیایی
106.583
طلوع خورشید
06:35
غروب
19:14
عبور
12:55

Application

کاربرد