زمان UTC
ساعت
(21 Nov)
(21 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.5667
طول جغرافیایی
106.583
طلوع خورشید
07:25
غروب
17:53
عبور
12:39

Application

کاربرد