زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(22 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.5667
طول جغرافیایی
106.583
طلوع خورشید
06:09
غروب
19:50
عبور
13:00

Application

کاربرد