زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.5667
طول جغرافیایی
106.583
طلوع خورشید
06:57
غروب
19:03
عبور
13:00

Application

کاربرد