زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.5
عرض جغرافیایی
39.0167
طول جغرافیایی
125.75
طلوع خورشید
07:24
غروب
17:11
عبور
12:18

Application

کاربرد