زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.5
عرض جغرافیایی
39.0167
طول جغرافیایی
125.75
طلوع خورشید
05:01
غروب
19:25
عبور
12:13

Application

کاربرد