زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8.5
عرض جغرافیایی
39.0167
طول جغرافیایی
125.75
طلوع خورشید
07:26
غروب
17:08
عبور
12:17

Application

کاربرد