زمان UTC
ساعت
(16 Oct)
(16 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
06:00
غروب
17:18
عبور
11:39

Application

کاربرد