زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
06:54
غروب
17:16
عبور
12:05

Application

کاربرد