زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
05:56
غروب
18:04
عبور
12:00

Application

کاربرد