زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
06:44
غروب
16:48
عبور
11:46

Application

کاربرد