زمان UTC
ساعت
(21 Apr)
(21 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
05:21
غروب
18:23
عبور
11:52

Application

کاربرد