زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
06:46
غروب
16:49
عبور
11:47

Application

کاربرد