زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
31.2333
طول جغرافیایی
121.467
طلوع خورشید
06:34
غروب
17:41
عبور
12:07

Application

کاربرد