زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
07:02
غروب
16:30
عبور
11:46

Application

کاربرد