زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
04:42
غروب
18:31
عبور
11:36

Application

کاربرد