زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
06:02
غروب
16:32
عبور
11:17

Application

کاربرد