زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
07:09
غروب
16:19
عبور
11:44

Application

کاربرد