زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
03:48
غروب
19:22
عبور
11:35

Application

کاربرد