زمان UTC
ساعت
(16 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
45.75
طول جغرافیایی
126.683
طلوع خورشید
06:37
غروب
15:58
عبور
11:18

Application

کاربرد