زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(18 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 7
عرض جغرافیایی
55.0333
طول جغرافیایی
82.9167
طلوع خورشید
08:06
غروب
18:21
عبور
13:13

Application

کاربرد