زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 7
عرض جغرافیایی
55.0333
طول جغرافیایی
82.9167
طلوع خورشید
09:31
غروب
17:51
عبور
13:41

Application

کاربرد