زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
54.6833
طول جغرافیایی
25.3167
طلوع خورشید
08:38
غروب
15:46
عبور
12:12

Application

کاربرد