زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
42.9
طول جغرافیایی
74.6
طلوع خورشید
08:23
غروب
18:05
عبور
13:14

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Bishkek :