زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
39.55
طول جغرافیایی
32.51
طلوع خورشید
08:08
غروب
17:54
عبور
13:01

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Ankara :

Armenia
Azerbaijan
Bulgaria
Georgia
Greece