زمان UTC
ساعت
(26 Jan)
(26 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
33.5
طول جغرافیایی
36.3
طلوع خورشید
06:37
غروب
16:57
عبور
11:47

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Damascus :