زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
33.35
طول جغرافیایی
44.4167
طلوع خورشید
07:06
غروب
17:20
عبور
12:13

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Baghdad :