زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(25 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
06:22
غروب
17:43
عبور
12:02

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :