زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
05:57
غروب
17:11
عبور
11:34

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :