زمان UTC
ساعت
(26 Jan)
(26 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
06:44
غروب
17:20
عبور
12:02

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :