زمان UTC
ساعت
(23 Jan)
(23 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
06:45
غروب
17:17
عبور
12:01

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :