زمان UTC
ساعت
(22 May)
(22 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
04:56
غروب
18:35
عبور
11:46

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :