زمان UTC
ساعت
(15 Aug)
(15 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.22
طول جغرافیایی
47.58
طلوع خورشید
05:21
غروب
18:27
عبور
11:54

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait City :