زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(25 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
24.6333
طول جغرافیایی
46.7167
طلوع خورشید
06:22
غروب
17:50
عبور
12:06

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Riyadh :