زمان UTC
ساعت
(23 Jan)
(23 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.3333
طول جغرافیایی
47.9833
طلوع خورشید
06:44
غروب
17:15
عبور
11:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait :