زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.3333
طول جغرافیایی
47.9833
طلوع خورشید
05:55
غروب
17:10
عبور
11:32

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait :