زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(25 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
29.3333
طول جغرافیایی
47.9833
طلوع خورشید
06:20
غروب
17:41
عبور
12:01

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuwait :