زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
50.8333
طول جغرافیایی
4.33333
طلوع خورشید
08:44
غروب
16:32
عبور
12:38

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Brussels :