زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
50.8333
طول جغرافیایی
4.33333
طلوع خورشید
08:40
غروب
17:05
عبور
12:52

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Brussels :