زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
49.6
طول جغرافیایی
6.15
طلوع خورشید
08:28
غروب
17:02
عبور
12:45

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Luxembourg :