زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
49.6
طول جغرافیایی
6.15
طلوع خورشید
06:36
غروب
18:48
عبور
12:42

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Luxembourg :