زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
49.6
طول جغرافیایی
6.15
طلوع خورشید
08:30
غروب
16:31
عبور
12:31

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Luxembourg :