زمان UTC
ساعت
(25 Nov)
(25 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
49.6
طول جغرافیایی
6.15
طلوع خورشید
08:07
غروب
16:37
عبور
12:22

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Luxembourg :