زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
41.37
طول جغرافیایی
-5.05
طلوع خورشید
08:43
غروب
17:48
عبور
13:16

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک San Salvador :