زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
41.37
طول جغرافیایی
-5.05
طلوع خورشید
08:45
غروب
18:15
عبور
13:30

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک San Salvador :