زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
28.1
طول جغرافیایی
-14.6
طلوع خورشید
07:17
غروب
20:51
عبور
14:04

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canary :