زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(25 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 0
عرض جغرافیایی
28.1
طول جغرافیایی
-14.6
طلوع خورشید
07:08
غروب
18:16
عبور
12:42

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canary :