زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 0
عرض جغرافیایی
28.1
طول جغرافیایی
-14.6
طلوع خورشید
07:53
غروب
18:24
عبور
13:08

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canary :