زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(24 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
28.1
طول جغرافیایی
-14.6
طلوع خورشید
08:07
غروب
19:17
عبور
13:42

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Canary :