زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
40.4
طول جغرافیایی
-2.31667
طلوع خورشید
08:29
غروب
17:40
عبور
13:05

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Madrid :