زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
00:02
غروب
12:04
عبور
06:03

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Belmopan :