زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
23:59
غروب
12:02
عبور
06:00

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Belmopan :