زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
0
طول جغرافیایی
0
طلوع خورشید
00:10
غروب
12:12
عبور
06:11

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Belmopan :