زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
14.35
طول جغرافیایی
-90.31
طلوع خورشید
06:04
غروب
17:27
عبور
11:45

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Guatemala City :