زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
14.35
طول جغرافیایی
-90.31
طلوع خورشید
06:32
غروب
17:52
عبور
12:12

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Guatemala City :