زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
14.35
طول جغرافیایی
-90.31
طلوع خورشید
05:45
غروب
18:13
عبور
11:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Guatemala City :