زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
14.35
طول جغرافیایی
-90.31
طلوع خورشید
06:21
غروب
17:32
عبور
11:57

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Guatemala City :