زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
-36.1833
طول جغرافیایی
144.967
طلوع خورشید
06:00
غروب
20:30
عبور
13:15

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Melbourne :