زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
-19.7333
طول جغرافیایی
149
طلوع خورشید
05:22
غروب
18:36
عبور
11:59

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Lindeman :