زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(25 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
3.16666
طول جغرافیایی
101.7
طلوع خورشید
07:27
غروب
19:25
عبور
13:26

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kuala Lumpur :