زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 7
عرض جغرافیایی
-5.83334
طول جغرافیایی
106.8
طلوع خورشید
05:54
غروب
18:13
عبور
12:04

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Jakarta :