زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
4.93333
طول جغرافیایی
114.917
طلوع خورشید
06:07
غروب
18:02
عبور
12:05

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Brunei :