زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(25 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
4.93333
طول جغرافیایی
114.917
طلوع خورشید
06:35
غروب
18:31
عبور
12:33

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Brunei :