زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
-25.43
طول جغرافیایی
28
طلوع خورشید
05:37
غروب
19:00
عبور
12:19

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Pretoria :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe