زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
-25.43
طول جغرافیایی
28
طلوع خورشید
05:13
غروب
18:32
عبور
11:53

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Pretoria :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe