زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
-25.43
طول جغرافیایی
28
طلوع خورشید
06:29
غروب
17:43
عبور
12:06

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Pretoria :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe