زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
-33.55
طول جغرافیایی
18.27
طلوع خورشید
05:59
غروب
19:03
عبور
12:31

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Capetown :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe