زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
-33.55
طول جغرافیایی
18.27
طلوع خورشید
06:01
غروب
19:54
عبور
12:58

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Capetown :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe