زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
-33.55
طول جغرافیایی
18.27
طلوع خورشید
06:53
غروب
16:42
عبور
11:47

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Capetown :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe