زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
-33.55
طول جغرافیایی
18.27
طلوع خورشید
06:23
غروب
17:17
عبور
11:50

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Capetown :

Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zimbabwe