زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 0
عرض جغرافیایی
49.2
طول جغرافیایی
-1.88334
طلوع خورشید
07:52
غروب
16:46
عبور
12:19

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)