زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
1.41666
طول جغرافیایی
173
طلوع خورشید
06:29
غروب
18:34
عبور
12:31

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Tarawa :