زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
1.41666
طول جغرافیایی
173
طلوع خورشید
06:41
غروب
18:41
عبور
12:41

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Tarawa :