زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
17.59
طول جغرافیایی
-76.47
طلوع خورشید
06:42
غروب
17:51
عبور
12:17

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kingston :