زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
17.59
طول جغرافیایی
-76.47
طلوع خورشید
05:47
غروب
18:21
عبور
12:04

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kingston :