زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
17.59
طول جغرافیایی
-76.47
طلوع خورشید
06:15
غروب
17:26
عبور
11:50

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kingston :