زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 0
عرض جغرافیایی
5.55
طول جغرافیایی
0.21666
طلوع خورشید
06:01
غروب
17:44
عبور
11:53

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Accra :