زمان UTC
ساعت
(16 Oct)
(15 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
15.3
طول جغرافیایی
-60.6
طلوع خورشید
05:56
غروب
17:38
عبور
11:47

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Dominica :