زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
15.3
طول جغرافیایی
-60.6
طلوع خورشید
06:35
غروب
17:52
عبور
12:13

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Dominica :