زمان UTC
ساعت
(15 Aug)
(15 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
15.3
طول جغرافیایی
-60.6
طلوع خورشید
05:50
غروب
18:23
عبور
12:06

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Dominica :