زمان UTC
ساعت
(21 Apr)
(20 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
13.05
طول جغرافیایی
-59.36
طلوع خورشید
05:43
غروب
18:08
عبور
11:56

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Bridgetown :