زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
13.05
طول جغرافیایی
-59.36
طلوع خورشید
06:01
غروب
18:06
عبور
12:03

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Bridgetown :