ارزی ارز گردش خون در مقابل در دسترس نیست

ارز خارجی تبدیل
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

کاربرد
پول EUR () دیگر ذکر شده

نمایش ارزهای دیگر


* : پول اصلی(نگاه کنید به بالا)
** : پول دیگر ذکر شده

نرخ ارز متوقف شد

پول(ISO2) پول

نرخ ارز در گردش

پول کشور